NL EN

Merkenscan

Twijfelt u of uw merkenportefeuille nog up to date is? Met de merkenscan kunnen wij in enkele dagen, voor een zeer gering bedrag, uw twijfel wegnemen.

 

Nieuws

Het laatste nieuws van Jurimark is te lezen op de nieuwspagina. Hier vindt u periodiek informatie over veranderingen binnen het merken recht, de vermeldingen van Jurimark etc.

Lees verder..

Jurimark

Tolhuis 20-12
6537 LW Nijmegen
Kvk: 09123058

Telefoon: 024-3739470
Fax: 024-3739473
E mail: info@jurimark.nl

Intellectueel eigendom

Het intellectuele of industriële eigendom betreft eigenlijk het recht om tegen na-aperij beschermd te worden. Het is een specialisme binnen het ondernemingsrecht en omvat een heel scala aan verschillende rechten, die allemaal neerkomen op een exclusieve exploitatie van kennis en van reputatie die voorbehouden is aan de eigenaar van het recht.

Voor de meeste bedrijven zijn met name het merkenrecht, het recht op de bedrijfsnaam, het modellenrecht en het auteursrecht het belangrijkste. Daarnaast zullen producerende bedrijven met het octrooirecht in aanraking komen. Elders op deze website kunt u meer informatie over deze rechten aantreffen. Of andere rechten, zoals het kwekersrecht en het topografie(ën)recht voor u belangrijk zijn? Ook hierover kan Jurimark u adviseren.

Behalve auteursrechten en handelsnaamrechten, moeten de tot het industriële eigendom behorende rechten eerst aangevraagd worden. Na verlening omvat de bescherming maximaal datgene waar oorspronkelijk om gevraagd is. Natuurlijk komt u alleen achter een onbedoeld gebrek in de bescherming indien dit stuk bescherming nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er sprake is van inbreuk. Op dat moment kan het gebrek aan bescherming meestal niet meer gerepareerd worden, en zo'n gebrek is dan ook erg kostbaar. Vandaar dat het van het grootste belang is om te voorkomen dat een dergelijk gebrek plaats vindt.

Al de rechten die aangevraagd moeten worden zijn, in beginsel, nationaal. Het zijn rechten die op basis van de nationale wetten bestaan, en dus moet soms in een heel scala aan landen hetzelfde recht aangevraagd e nverleend worden.

Echter, in Nederland hebben wij te maken met voor de Benelux verleende merken- en modelrechten, naast rechten die door de Europese Unie verleend worden. Voor ons zijn deze rechten dus niet echt nationaal.

Jurimark is opgericht om bedrijven bij te staan in alle aspecten van het industriële eigendom en is, door middel van samenwerking met agenten wereldwijd, in staat om voor het aanvragen van al deze rechten zorg te dragen.

Behalve voor vastlegging van rechten, kan Jurimark u bijstaan in het vermijden van conflicten met rechten van anderen. Wij kunnen voor u onderzoeken uitvoeren naar bestaande rechten, u adviseren inzake de reikwijdte van deze rechten en waar nodig u bijstaan in het vinden van oplossingen.


Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of e mail ontvangen.